Sejmik Województwa Lubuskiego zajął się dzisiaj stanem realizacji tzw. kontraktu terytorialnego. To umowa zawarta między rządem i samorządem, w której zapisano priorytetowe inwestycje w regionie.