Mieszkańcy zachodniej części Międzyrzecza mają dosyć hałasu z obwodnicy miasta. Chcą, by Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postawiła przy drodze ekrany akustyczne. Tyle, że według GDDKiA, nie ma takiej potrzeby, bo samochody jeżdżące obwodnicą nie przekraczają dopuszczalnych norm hałasu. W planach są za to nasadzenia. Burmistrz pozyskał na nie dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.