Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało prawie milion złotych małym lubuskim klubom sportowym. Dzięki rządowemu programowi „Klub 2018” prawie sto z nich dostało po 10 albo po 15 tysięcy złotych. Wszystko zależy od tego, czy kluby są jedno, czy dwusekcyjne. Pieniądze mogą być przeznaczone między innymi na obozy sportowe dla dzieci oraz na zakup sprzętu.