W słubickiej galerii „Okno” można oglądać wystawę "Granice i bariery" autorstwa prof. Marcina Berdyszaka, rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Ekspozycja składa się z instalacji. Jedna z nich porusza problem granic etyki, a inna kwestię terroryzmu we współczesnym świecie. Są też obiekty, które przedstawiają szlabany czy słupki graniczne. Dla słubiczan i mieszkańców okolicznych miejscowości, z uwagi na bliskość niemieckiej granicy, ma to szczególne znaczenie.