Płonie coraz więcej składowisk śmieci - także w naszym regionie. Wojewoda lubuski zwołał w tej sprawie posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Chodziło o to, by opracować propozycję zmian w prawie i przesłać je do Ministerstwa Środowiska.