Sąd Rejonowy w Zielonej Górze oddalił pozew Stanisławy Fórmanowicz o zadośćuczynienie od MOPS-u. Stanisława Fórmanowicz zarzuca kierownictwu mobbing. Jej zdaniem rozpoczął się on gdy odmówiła wydania karty parkingowej prezydentowi Zielonej Góry Januszowi Kubickiemu.