Lubuski NFZ ogłasza konkursy na prowadzenie poradni specjalistycznych m. in. dziecięcych. Dostępność do specjalistów leczących dzieci i młodzież pozostawia wiele do życzenia. W Lubuskiem nie ma np. ani jednej poradni ginekologicznej dla dziewcząt. Nefrologiczna, która przyjmuje ponad 1700 pacjentów rocznie jest tylko jedna.