Iłowa, Gozdnica, Wymiarki i Przewóz o dodatkową karetkę dyżurującą na południu regionu starały się od kilkunastu lat. Zakup pojazdu sfinansowały gminy i powiat, specjalistyczny sprzęt dał szpital a wojewoda lubuski zapewnił środki na utrzymanie ratowników. Dla pacjentów oznacza to krótsze oczekiwanie na pomoc w przypadku zagrożenia życia i zdrowia.