Po ośmiu latach zakończył się remont barokowego ołtarza w kościele seminaryjnym w Paradyżu. Renowacja była wieloetapowa. Udało się nie tylko cofnąć dotychczasowe, niewłaściwie wykonane zmiany, ale także przywrócić dawną kolorystykę i barokowy styl.