W Strzelcach Kraj. powstał Środowiskowy Dom Samopomocy. Teraz budynek po byłej kotłowni służy niepełnosprawnym z całej gminy. Pieniądze na tę inwestycję dało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a w uroczystym otwarciu udział wzięła minister Elżbieta Rafalska.