Będzie więcej pieniędzy na usługi opiekuńcze dla starszych osób. Opieka 75+ to kolejny program dla seniorów stworzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do podziału na cały kraj jest prawie 60 milionów złotych. Resort przygotował też kolejną pulę pieniędzy na domy dziennego pobytu z programu Senior Plus.