Choć do Świąt Bożego Narodzenia jeszcze półtora miesiąca, to warto wcześniej napisać list do Świętego Mikołaja. Z takiego właśnie założenia wyszli organizatorzy zielonogórskiej akcji „Piszemy do Mikołaja”. Celem jest nie tylko pobicie rekordu Guinessa, ale też pomoc dzieciom z placówek opiekuńczo-wychowawczych w mieście.