Mała wieś Kownaty pod Torzymiem ma być miejscem wielkiej rodzinnej zabawy. Firma która buduje park rozrywki ciekawie buduje też swoją markę. Inwestorzy z Belgii i Holandii kupili dzieciom z pobliskiej podstawówki 27 nowych komputerów.