Rozwój sieci Środowiskowych Domów Pomocy i wsparcie byłych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej to tylko jego niektóre założenia"Za życiem". A dyskutowano o nim dziś w Skwierzynie podczas konsultacji społecznych. Jakich jeszcze zmian chcą specjaliści?