Materiały audiowizualne udostępniane są na pisemny wniosek do dyrektora Oddziału zainteresowanego podmiotu.

We wniosku należy podać:

a)      tytuł materiału bądź temat, którego dotyczy, przedstawiony w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja materiału;

b)      cel i przewidywany sposób wykorzystania materiału audiowizualnego;

c)       nazwę i adres podmiotu lub imię i nazwisko oraz adres ubiegającego się o udostępnienie materiału audiowizualnego.


Wniosek należy przesłać  na adres e-mail: patrycja.hofman@tvp.pl bądź na nr faxu (95) 728-45-76.