ZASADY PRZYZNAWANIA PATRONATÓW MEDIALNYCH TVP GORZÓW WIELKOPOLSKI 


Informacje dla organizatorów imprez pragnących uzyskać medialny TVP Gorzów Wielkopolski: 

W celu uzyskania patronatu medialnego TVP3 Gorzów Wielkopolski nad organizowaną przez Państwa imprezą prosimy o nadesłanie zgłoszenia w formie pisma do dyrektora Oddziału zawierającego informacje nt. wydarzenia (co? gdzie? kiedy? kto? jak?) na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Wszelkie zmiany w programie imprez objętych patronatem oraz opieką medialną należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przez rozpoczęciem imprezy. 

Świadczenia TVP Gorzów Wielkopolski w ramach patronatu medialnego: 

W ramach patronatu informację o wydarzeniu zamieścimy w Informacjach Lubuskich bądź w innym programie emitowanym na antenie TVP3 Gorzów Wielkopolski, a także na naszej stronie internetowej www.gorzow.tvp.pl 

Oferujemy 50% rabatu finansowego w przypadku emisji komercyjnych reklam promujących wydarzenie i jego sponsorów. Dołożymy wszelkich starań by wywiązać się ze zobowiązań patronackich. 

Jednocześnie w ramach wzajemnych zobowiązań, od Organizatora oczekiwalibyśmy: 
  • wyłączności na patronat telewizyjny 
  • przekazania zdjęć z imprezy przygotowanych przez organizatora celem zamieszczenia na stronie www.gorzow.tvp.pl (zdjęcia powinny być spakowane w folderze .zip do 4 MB)
  • ekspozycji logo TVP3 Gorzów Wielkopolski na wszelkich materiałach promocyjnych i prasowych 
  • ekspozycji materiałów z logo TVP3 Gorzów Wielkopolski w miejscach kluczowych wydarzeń oraz na konferencjach prasowych zamieszczenia logo TVP3 Gorzów Wielkopolski na stronie internetowej dotyczącej wydarzenia wraz z opcją przekierowania na stronę www.gorzow.tvp.pl 
  • uwzględnienia roli TVP3 Gorzów Wielkopolski w wypowiedziach dla prasy i innych mediów. 

W przypadku nie wywiązania się z przedstawionych powyżej oczekiwań TVP Gorzów Wielkopolski zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznanego patronatu. 

kontakt: 
Patrycja Hofman