Nauczyciele, rodzice i burmistrz Torzymia od kilkunastu lat walczą o ustawienie ekranów akustycznych przy szkole w Boczowie. Obok budynku jest droga, którą pędzą TiR-y. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zgadza się na taki rodzaj ograniczenia hałasu, ale wprowadziła inne ograniczenie. Ograniczenie prędkości.