Papierowy indeks i kolejki w dziekanacie przechodzą do historii. Uniwersytet Zielonogórski, podobnie jak inne uczelnie w Polsce, wprowadza e-indeksy. Student elektronicznie sprawdzi oceny, za pomocą konta wypełni też wniosek o przyznanie stypendium. Nowy system będzie udoskonalany. W przyszłości studenci będą mogli drogą elektroniczną wybierać przedmioty dodatkowe oraz seminaria dyplomowe.