Już od najbliższej niedzieli w Zielonej Górze rozpoczyna się międzynarodowy festiwal ,,Oblicza Tradycji". Podczas gali finałowej na scenie amfiteatru wystąpi 25 artystów. W tym roku wydarzenie uświetnią zespoły z Serbii, Bułgarii, Macedonii, Polski i Indonezji. W niedzielę artystów spotkamy w Muzeum Etnograficznym w Ochli. Na kilka godzin staną się gospodarzami zagród w skansenie. Będą też organizowali zabawy i tańce na zielonogórskim deptaku.