"Dobry start" to trzystuzłotowa wyprawka na każde dziecko - bez kryterium dochodowego. Świadczenie przysługuje każdemu uczniowi który nie skończył 20 roku życia lub w przypadku osób niepełnosprawnych, 24. W Gorzowie wyprawkę może dostać nawet 14,5 tysiąca dzieci.