O postawach mieszkańców Środkowego Nadodrza żyjących w czasach systemów totalitarnych dyskutowali w Zielonej Górze historycy, socjolodzy, archiwiści i przedstawiciele kościoła. To była pierwsza z pięciu zaplanowanych konferencji, poświęcona okresowi stalinizmu. Projekt zatytułowano: „Człowiek wobec systemów totalitarnych w XX wieku”.