O Krzysztofie Jankowskim koledzy mówią Einstein. 33-letni strażak z Gorzowa opracował receptury cementu, który przewodzi prąd elektryczny i nie przepuszcza wilgoci. Teraz naukowiec prowadzi badania, które mają być wykorzystane w medycynie. Wszystko z udziałem nanotechnologii. Badaniami Lubuszanina zainteresowały się światowe uniwersytety.