Na suszę narzekają nie tylko rolnicy, ale też pancerniacy. Co roku ćwiczą czołgowe przeprawy po dnie Odry. Problem w tym, że rzeka ma teraz tylko 160 cm głębokości. Trwające od kilku dni ćwiczenia obserwował Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Jarosław Mika oraz amerykański atasze wojskowy John Downey. Biorą w nich udział wszystkie pododdziały 11. lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Po czołgistach ze Świętoszowa rzekę będą pokonywać żołnierze z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza.