W Zielonej Górze odbyła się konferencja na temat programów rozwojowych wynikających z planu gospodarczego Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. O możliwościach korzystania z tych projektów dyskutowali dziś przedsiębiorcy, samorządowcy i przedstawiciele administracji. Spotkanie zorganizował Bank Gospodarstwa Krajowego.