Gmina Bytom Odrzański walczy o utworzenie na jej terenie kopalni soli i magazynów gazu. To dałoby jej i województwu spore wpływy do budżetu. Negocjacje w tej sprawie toczą się od kilkunastu lat, burmistrz Jacek Sauter ma nadzieję, że w końcu się uda. O solno-gazowym projekcie dyskutowano podczas sesji sejmiku.