SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ TVP3 GORZÓW WLKP.
 • Piotr Barczak
 • Zbigniew Bodnar
 • Alicja Burdzińska
 • Lech Kopyść
 • Zbigniew Kościk
 • Grzegorz Maćkowiak
 • Arkadiusz Mieczyński
 • Dariusz Niedzielski
 • Bożena Pierzgalska
 • Elżbieta Płonka (przewodnicząca)
 • Daniel Sawicki
 • Mariusz Stokłosa
 • Sławomir Szenwald
 • Grzegorz Wiśniewski
 • Ewa Zdrowowicz-Kulik