Władze i mieszkańcy Skwierzyny chcą przywrócić dawny wygląd herbowi miasta. Kiedyś był na nim lew z kluczem w łapie i koroną na głowie. W 2013 r., na podstawie opinii komisji heraldycznej, rada miejska zdecydowała o usunięciu korony. Teraz mieszkańcy i władze miasta walczą o powrót do tego historycznego symbolu.