Mogą pomóc w gaszeniu pożarów czy poszukiwaniu zaginionych ludzi. O stosowaniu dronów w akcjach straży pożarnej na terenie Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” dyskutowali ratownicy i naukowcy z obu stron granicy. W ramach wspólnego projektu analizują oni możliwości technologiczne i prawne korzystania z bezzałogowych urządzeń latających.