Są pieniądze na renowację zabytkowego młyna w Bogdańcu. Od 4 lat nie wolno go zwiedzać, bo grozi zawaleniem. Niedługo będzie można podziwiać nie tylko sam obiekt ale także cenne kolekcje strojów ludowych i młynków, które teraz kurzą się w magazynie.