Przypominamy państwu, że do 15 marca trzeba zapłacić podatek od nieruchomości. Terminy płatności są jednakowe w całym kraju. Płaci się go w marcu, czerwcu, wrześniu i listopadzie. Pierwsza rata - do 15 marca. Można oczywiście od razu wpłacić całą kwotę. Każdy podatnik, który się spóźni, dostanie upomnienie.