Kim byli Żydzi mieszkający przed wojną w Zielonej Górze? Czym się zajmowali? Jak układały się ich stosunki z Niemcami? - na te pytania odpowiada nowa książka profesora Zbigniewa Bujkiewicza. Promocja monografii „Zielonogórska Gmina Żydowska 1813–1942” odbyła się w Archiwum Państwowym. Towarzyszyła jej wystawa starych dokumentów.