Większe wsparcie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i łatwiejszy dostęp do specjalistycznych ośrodków, szczególnie dla najmłodszych. To najważniejsze zadania jakie stoją przed dyrektorami szkół specjalnych. O zmianach w kształceniu specjalnym rozmawiali podczas spotkania z lubuską kurator oświaty.