Sam decyduj na co idą twoje podatki, bo 1 % podatku to 100% serca. Pod takim hasłem Caritas Zielonogórsko-Gorzowska prosi o wsparcie Lubuszan, którzy do kwietnia będą rozliczali swoje dochody za 2017 rok. Wpływy uzyskane z 1% z zeszłego roku, czyli 2016, wyniosły ponad 600 tysięcy złotych.