Nowy rok przyniósł przedsiębiorcom duże zmiany. Od stycznia nawet jednoosobowe firmy muszą przesyłać do Urzędu Skarbowego jednolite pliki kontrolne, czyli elektroniczną ewidencję sprzedaży i zakupów VAT-owskich. Na otarcie łez ułatwienia wprowadza Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmieniają się także zasady zatrudniania obcokrajowców.