Jakub Baraniecki mieszka w Międzyrzeczu. Ma tylko trzynaście lat a już konstruuje pojazdy sterowane telefonem. Pisze do nich programy w kilku językach. Teraz buduje drukarkę 3d. Sam zamawia części z różnych stron świata, składa i programuje.