Zdecydowane „nie” większym nakładom na pismo wydawane przez magistrat mówią społecznicy. Dziś głos w tej sprawie zabrali przedstawiciele Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększania Miasta i Stowarzyszenia „My Zielonogórzanie”. Magistrat chce w przyszłym roku zwiększyć nakład „Łącznika Zielonogórskiego” z 40 tysięcy do 62 a liczbę stron z 8 do 12.