Dzięki Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich zmieniło się oblicze lubuskiej wsi - mówili dziś uczestnicy konferencji podsumowującej 10 lat PROW. Miliony złotych przeznaczono między innymi na gospodarkę wodno-ściekową, czy odnowę budynków publicznych.