Przenosimy się do podzielonogórskiej Świdnicy, gdzie od kilku dni, w dawnej wikarówce obok kościoła, działa Przedsiębiorstwo Społeczne. Organizacja zatrudnia 5 osób i czeka na kolejne. Na czym polega działalności świdnickich społeczników?