Wspierają swoich rówieśników w świetlicach, odwiedzają chorych i samotnych, organizują akcje i zbiórki. To wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritasu, którzy od najmłodszych lat uczą się pomagać potrzebującym. Na Gali Wolontariatu w Zielonej Górze doceniono zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę na rzecz innych.