Zielona Góra walczy o pieniądze na Gminy Program Rewitalizacji. Cześć pierwotnego projektu nie spodobała się Urzędowi Marszałkowskiemu i została odrzucona. Po poprawkach radni przyjmowali dziś nową uchwałę dotycząca obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.