"Im szybciej, tym lepiej" to hasło, pod którym lubuski Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z młodymi sportowcami zachęca do samobadania jąder. Nowotwór złośliwy jadra jest jednym z najczęstszych chorób u młodych mężczyzn. Zachorowalność systematycznie wzrasta i jest dwukrotnie wyższa niż przed czterdziestu laty. Warto więc pamiętać, że rak wcześnie wykryty jest uleczalny.