Pierwsza decyzja dotyczyła odwołania dyrektora Zespołu Szkół w Lubieszowie i sporu z Izabelą Bojko - wójtem Nowej Soli. Sąd uchylił zaskarżony wyrok i oddalił skargę gminy. Druga sprawa dotyczyła wyboru zarządu powiatu słubickiego. W tej kwestii sąd także przyznał racje wojewodzie i oddalił skargę kasacyjną powiatu.