Szkolenia zawodowe, nowe wspólne systemy kształcenia i inwestycje. Ale też partnerstwo wielu instytucji, w tym związanej z ratownictwem medycznym. W Urzędzie Marszałkowskim przyjęto do realizacji projekty w ramach III Osi Priorytetowej Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.