Zielonogórska Rada Miasta uchyliła dziś tegoroczną uchwałę w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji. Uchwała dotyczyła zmian na Wzgórzach Piastowskich, których nie zaakceptował Urząd Marszałkowski. Jego eksperci wytknęli magistratowi liczne błędy. Rada delegowała też swoich przedstawicieli do zespołu, który ma zająć się zmianami w programie. Do zespołu nie weszli radni PiS, bo nie uzyskali odpowiedzi, czy prezydent zamierza włączyć do prac społeczników.