Mieszkańcy Drezdenka i kilku sąsiednich gmin są rozgoryczeni. Trwają rozmowy na temat wybudowania w okolicy Starych Bielic tak zwanego systemu gazyfikacji odpadów. Dla mieszkańców to nic innego jak spalarnia, która zanieczyści pobliską Puszczę Notecką. Inwestor uważa, że to nie wpłynie na środowisko.