Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego świętuje jubileusz półwiecza. W tym czasie ukończyło go ponad 10 tys. osób. Jubileusz świętowały władze uczelni, absolwenci i studenci