– Tak źle jeszcze nie było – alarmują eksperci. Pomimo wielu kampanii społecznych Polacy coraz częściej sięgają po alkohol. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia statystyczny Polak wypija rocznie aż 13 litrów czystego alkoholu. To dwukrotnie więcej niż wskazuje światowa średnia.