W Muzeum Ziemi Lubuskiej można oglądać nową wystawę poświęconą dr. Włodzimierzowi Kwaśniewiczowi, długoletniemu dyrektorowi Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie, z okazji jego siedemdziesiątych urodzin. Przygotowana ekspozycja to kolejna odsłona muzealnego cyklu "My zielonogórzanie, nasz lubuski dom". Wystawę będzie można oglądać do 5-go listopada.