Dziś w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, wicepremier Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie o konsolidacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z Uniwersytetem Zielonogórskim. To ostatni krok niełatwej fuzji i ostateczne połączenie obu uczelni.