Ulicami Żar przeszedł II Żonkilowy Marsz Nadziei. Jego uczestnicy solidaryzowali się z osobami chorymi i cierpiącymi, chcieli też pokazać jaką radość daje pomaganie innym.